Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Zapytania ofertowe / przetargi

2014-09-18

 

Ogłoszenie na przeprowadzenie szkoleń zawodowych beneficjentów ostatecznych, współfinansowanych ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki priorytet vii promocja integracji społecznej, działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

2014-07-10

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

2014-05-22

 

OGŁOSZENIE NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

2014-04-08

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY

 

2013-05-16

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

2013-04-26

 

ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY

 

2013-04-26

 

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

2012-11-12

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA: "STYLISTKA PAZNOKCI".

 

2012-11-12

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA: "FLORYSTYKA".

 

2012-11-12

 

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA: "WIZAŻ Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI".

 

2012-07-19

 

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

2012-05-14

 

ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

 

2012-05-04

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy kieruje prośbę o przesłanie oferty cenowej dotyczącej przedmiotu zamówienia tj.: ASYSTENTA RODZINY

 

2012-04-10

 

Ogłoszenie o naborze na usługę przeprowadzenia szkolenia pn."SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ: MAG (135)"