Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Archiwum wiadomości

 • Rok 2012
 • Rok 2011
 • Rok 2010
 • Rok 2009
 • Rok 2008
Wiadomości archiwalne z 2012 roku.

 

W dniach 6.12.2012r. do 7.12.2012r. odbywał się kurs "Kadry i płace". W kursie uczestniczyło 5 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez OHP”.

 

W dniach 05.12.2012r. do 20.12.2012r. odbywał się kurs "Florystyka". W kursie uczestniczyło 17 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Centrum Szkoleniowo Konsultingowe Dla Biznesu.

 

W dniach 3.12.2012r. do 7.12.2012r. odbywał się kurs "Obsługa arkusza kalkulacyjnego exel- poziom podstawowy". W kursie uczestniczyło 2 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

 

W dniach 3.12.2012r. do 7.12.2012r. odbywał się kurs "Stylistka paznokci". W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Firmę Usługową „INEZ”.

 

W dniach 27.11.2012r. do 30.11.2012r. odbywał się kurs "Stylistka paznokci". W kursie uczestniczyło 10 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Firmę Usługową „INEZ”.

 

W dniach 27.11.2012r. do 30.11.2012r. odbywał się kurs "Obsługa programu Autocad – poziom podstawowy". W kursie uczestniczyło 3 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

 

W dniach 21.11.2012r. do 17.12.2012r. odbywał się kurs "Spawanie elektrodą nietopliwą w metodzie TIG 141". W kursie uczestniczyło 3 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

 

22.10.2012r. rozpoczyna się kurs "Kelner - braman". W kursie uczestniczyć będzie 6 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest w Restauracji STEAKHOUSE w Dębicy.

 

W dniach 20-21 września 2012 roku 15 uczestników projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście Dębica" wzięło udział w wyjazdowym szkoleniu "Treningu umiejętności i kompetencji społecznych" , którego celem jest budowanie aktywnej postawy, rozwijanie samooceny i wiary w siebie oraz integracja i wsparcie psychiczne poprzez pracę w grupie.

 

05.09.2012r. rozpoczął się kurs "Gastronomiczny". W kursie uczestniczy 13 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Edukator” w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 11.10.2012r.

 

21.08.2012r. rozpoczął się kurs "Podstawy obsługi komputera ". W kursie uczestniczyło 14 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Edukator”. Zajęcia trwały do 31.08.2012r.

 

20.08.2012r. rozpoczął się kurs "Magazynier z obsługą kasy fiskalnej". W kursie uczestniczy 20 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 05.09.2012r.

 

16.08.2012r. rozpoczął się kurs "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. b". W kursie uczestniczy 12 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Edukator” w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 31.10.2012r.

 

W ramach projektu "Czas na aktywność w Mieście Dębica" odbyły się indywidualne porady zawodowe z Doradcą Zawodowym, w których wzięło udział 48 osób.

 

Od miesiąca czerwca pracę w ramach projektu "Czas na aktywność w Mieście Dębica" rozpoczęli asystenci rodzinni. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny ma być wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów np.: socjalno bytowych, wychowawczych oraz motywacja do aktywności społecznej i zawodowej członków rodziny.

 

14.05.2012r. rozpoczął się kurs "Koparko - ładowarki". W kursie uczestniczy 3 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkoleniowy Edukator w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 14.06.2012r.

 

W okresie od 18.04.2012r. do 19.05.2012r. odbywał się kurs "Spawania elektrycznego metodą MAG".
W kursie uczestniczyło 3 beneficjentów projektu. Kurs organizowany był przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" w ramach POKL współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.

OFEROWANE WSPARCIE:

 • Program Aktywności Lokalnej
 • Szkolenia zawodowe
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe
 • Pomoc Asystentów Rodzinnych
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Wsparcie finansowe Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia u pracowników socjalnych ze swoich rejonów.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

5.12.2011r. rozpoczyna się kurs Florystyka. W kursie uczestniczy 13 osób. Kurs organizowany jest przez ZDZ w Dębicy. Zajęcia potrwają do 20 grudnia 2011 roku.
15.11.2011r. rozpoczął się kurs Stylistka paznokci. W kursie uczestniczy 9 osób. Kurs organizowany jest przez salonik urody Inez w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 19.11.2011r.
Od 21.11.2011r. 9 osób uczestniczy w kursie "ABC wizażu". Kurs organizowany jest przez salonik urody Inez w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 29.11.2011r.
21.11.2011r. rozpoczął się kurs "Obsługa kasy fiskalnej". W kursie uczestniczy 1 osoba. Kurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 23.11.2011r.
7 osób rozpoczęło udział w kursie "Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowy". Zajęcia rozpoczną się 20 października i trwać będą do 3 listopada 2011 roku. Realizatorem kursu jest ośrodek szkoleniowy Edukator.
5.10.2011r. zakończył się kurs Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych organizowany przez Akademie Zdrowia. Zaświadczenia o ukończeniu kursu otrzymali wszyscy uczestnicy zajęć.
3.10.2011 rozpoczął się kurs gastronomiczny z językiem angielskim. W kursie uczestniczy 12 osób. Kurs organizowany jest przez Restaurację Steakhouse w Dębicy.
Od 30.08.2011 do 5.10.2011 roku odbywa się kurs "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych" w kursie uczestniczy 11 osób.
24.08.2011 zakończyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, w których udział brało 15 osób. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
W miesiącu lipcu 2011 zorganizowany został kurs "Obsługa kasy fiskalnej z programami magazynowymi". Kurs przeprowadzony został w dwóch grupach. Czternaście osób uczestniczyło w zajęciach od 11-22 lipca 2011 roku. Druga grupa, licząca dwanaście osób bierze udział w zajęciach od 25 lipca. Kurs zorganizowany jest w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.
Od 1 – 7 lipca 2011 roku szesnaście osób uczestniczyło w kursie "Podstawowa obsługa komputera z pakietem Office". Zajęcia przeprowadzone zostały przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.
W dniu 20 czerwca 2011 roku 15 osób rozpoczęło kurs "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B". Zajęcia odbywać się będą w ramach tego kursu do 31 sierpnia 2011 roku. Organizatorem kursu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator .
W dniu 28 czerwca 2011 roku rozpoczęła zajęcia II grupa Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Dębica . Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i środę, w godz. od 8.30 do 11.30.
Od miesiąca maja pracę w ramach projektu Czas na aktywność w mieście Dębica rozpoczęli asystenci rodzinni. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny ma być wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów np.: socjalno bytowych, wychowawczych oraz motywacja do aktywności społecznej i zawodowej członków rodziny.
W dniu 25 maja zakończyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej, w których udział brało 15 osób. Zajęcia zakończyły się oficjalnym odebraniem zaświadczeń o ukończonych zajęciach.
W dniach 30-31 maja piętnastu uczestników projektu wzięło udział w couchingu wyjazdowym. Beneficjenci projektu zakwaterowani byli na terenie ośrodka Grand Chotowa.
Siedmiu panów biorących udział w projekcie w dniu 25 maja rozpoczęli udział w kursie zawodowym Operator koparko-ładowarki , który potrwa do dnia 27 czerwca. Organizatorem kursu jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator .
Zakończona została rekrutacja do projektu Czas na aktywność w mieście Dębica . Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 75 osób. Od 17 marca uczestnicy odbywają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
W dniu 29 marca rozpoczyna zajęcia I grupa Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania będą się odbywały w każdy wtorek i środę, w godz. od 8.30 do 11.30.

Do końca lutego trwa rekrutacja do projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Dębica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • będące mieszkańcami Gminy Miasta Dębica
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (trwale lub na okoliczność projektu)
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • będące w wieku aktywności zawodowej - zagrożone wykluczeniem społecznym

Planuje się, że w projekcie weźmie udział 75 osób.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w MOPS ulica Akademicka 12 pokój 26 i 27 ,tel. 670-50-06 lub 681-35-90 lub 681-35-91 wew.127 i 128
W dniach 19.11.2010r. do 26.11.2010r. odbędzie się szkolenie zawodowe zatytułowane , Stylistka Paznokci . W kursie weźmie udział 9 uczestniczek projektu systemowego. Zajęcia poprowadzi Pani Katarzyna Pięciak, właścicielka saloniku urody Inez .
W okresie od 29.10.2010r. do 10.12.2010r. przeprowadzone zostanie szkolenie Operator koparko-ładowarki . Kurs organizuje Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator w Dębicy. Podczas szkolenia przewidziano 116 godzin teoretycznych i 60 godzin praktycznych, w trakcie których uczestnicy będą mogli sprawdzić nabyte umiejętności na placu manewrowym. W szkoleniu weźmie udział 2 uczestników projektu.
ABC wizażu i kosmetyki z elementami autoprezentacji to temat kolejnego szkolenia skierowanego do beneficjentów projektu Czas na aktywność w mieście Dębica . Od 29.09.2010r. do 6.10.2010r. 10 osób zapozna się z zagadnieniami z zakresu kosmetologii i autoprezentacji. Uczestnicy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną poprzez udział w wielogodzinnych praktykach. Kurs poprowadzi Pani Katarzyna Pięciak, właścicielka saloniku urody Inez ' w Dębicy.
W dniu 16.09.2010r. rozpoczął się kurs języka angielskiego. W szkoleniu bierze udział 22 osoby. Uczestnicy zakwalifikowani zostali do dwóch grup - początkującej i zaawansowanej. Zajęcia odbywają się w Open School przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy. Nauka potrwa do 31.12.2010r.
W okresie od 07.09.2010r. do 29.10.2010r. odbywały się spotkania kolejnej grupy osób uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Zaświadczenia ukończenia zajęć z doradca zawodowym i psychologiem odebrało 17 beneficjentów projektu.
Od 09.08.2010r do 27.08.2010r. 19 uczestników projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Dębica wzięło udział w kursie Kucharz małej gastronomii . Udział w szkoleniu pozwolił uzyskać umiejętności zawodowe z zakresu prowadzenia placówki gastronomicznej. Szkolenie realizował Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy.
W dniu 28.07.2010r. 18 beneficjentów projektu Czas na aktywność w mieście Dębica odebrało zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej. Zajęcia rozpoczęły się 01.07.2010r. i odbywały w godzinach od 8.30 do 11.00. Uczestnicy pracowali w ramach zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego oraz w warsztatach psychologicznych.
W dniu 19.07.2010r. rozpoczęło się szkolenie zawodowe Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych . Kurs potrwa do 30.07.2010r. Celem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia profesjonalnej sprzedaży, obsługi i programowania urządzeń fiskalnych oraz obsługi programów magazynowych. Realizatorem szkolenia jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. W szkoleniu weźmie udział 23 beneficjentów projektu.
W dniu 05.06.2010r. rozpoczęły się zajęcia Klubu Integracji Społecznej. Jest to już II grupa uczestników biorących udział w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem. .W spotkaniach, które potrwają do 30.07.2010r. weźmie udział 15 osób.
W dniu 21 czerwca 2010 roku 8 beneficjentów projektu rozpoczęło udział w kursie zawodowym Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edukator w Dębicy. Kurs realizowany będzie do 28 czerwca 2010 roku.
26 maja 2010r. zakończyły się zajęcia I grupy Klubu Integracji Społecznej. Podczas zakończenia, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach KIS-u przygotowujących do powrotu na rynek pracy.
Od miesiąca kwietnia 2010 roku pracę w projekcie rozpoczęło 8 asystentów rodzinnych. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny ma być wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów np.: socjalno – bytowych, wychowawczych oraz motywacja do aktywności społecznej i zawodowej członków rodziny.
Od 19 kwietnia uczestnicy projektu systemowego biorą udział w indywidualnym coachingu. Coaching to pomaganie osobom bezrobotnym, w procesie samopoznania, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie ich do dalszej pracy i monitorowanie jej efektów. Zadaniem coacha będzie motywowanie, aktywizacja i wspieranie beneficjentów, a tym samym ułatwienia im odzyskania lub nabycia umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Coach wzmacniając silne strony podopiecznego stara się uzupełnić i zniwelować jego niedostatki. W ramach projektu indywiduaclny coaching jest przewidziany dla 45 osób.
W okresie od 17.05.2010 do 05.07.2010 r. 11 beneficjentów projektu Czas na aktywność w mieście Dębica bedzie uczestniczyło w kursie Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych organizowanym przez JWS Jagielończyk z Rzeszowa.
W dniach 29.04, 30.04, 4.05, 5.05, 6.05.2010 r. 20 beneficjentów projektu weźmie udział w kursie Podstawy obsługi komputera organizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.
W dniu 30 marca 2010 roku rozpoczęła zajęcia I grupa Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Dębica . Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem. Spotkania odbywają się w każdy wtorek i środę, w godz. od 8.30 do 10.30.
Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym w ramach POKL współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej . W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:
 • Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby,
 • które są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat),
 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.

OFEROWANE WSPARCIE:
 • Szkolenia zawodowe
 • Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo psychologiczne i zawodowe
 • Pomoc Asystentów rodzinnych
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Wsparcie finansowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do:
Biura Projektu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy
przy ul.Ratuszowej 6
Tel. (14) 6 811 801

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!
W okresie od 25.09.09 do 10.11.09 roku 4 beneficjentów projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Debica bierze udział w kursie Operator koparko - ładowarki organizowanym przez przedsiębiorstwo techniczno - usługowe ośrodek szkolenia zawodowego BOTUS .
W dniu 31 sierpnia 2009 roku 13 beneficjentów rozpocznie udział w kursie Gastronomicznym . Kurs organizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Dębicy. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Restauracji Magnolia
W dniu 26 sierpnia 2009 roku 4 beneficjentów projektu rozpoczęło udział w kursie zawodowym Kelner - barman organizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Dębicy. Kurs realizowany będzie do 01 października 2009 roku.
W dniu 7 lipca 2009 roku zakończyła zajęcia II grupa Klubu Integracji Społecznej, która odbyła 50 godzin warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem
Od dnia 20 lipca do 4 sierpnia 2009 roku 13 beneficjentów uczestniczy w kursie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej organizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy
W okresie od 15.07.09 do 31.08.09 r. 10 beneficjentów projektu Czas na aktywność
w mieście Dębica uczestniczy w kursie Opiekun dzieci, osób starszych
i niepełnosprawnych organizowanym przez JWS Jagielończyk z Rzeszowa
W dniach 13-14 lipca 2009 uczestnicy II grupy Klubu Integracji Społecznej wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu Treningu umiejętności i kompetencji społecznych , którego celem jest budowanie aktywnej postawy, rozwijanie samooceny i wiary w siebie oraz integracja i wsparcie psychiczne poprzez pracę w grupie
W okresie od 06.07.09 do 10.07.09 r. 10 beneficjentów projektu bierze udział w kursie Podstawy obsługi komputera organizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy
W dniu 15.06.09 rozpoczął się kurs florystyczny realizowany przez Centrum Szkolenia "Wiedza" w Krakowie. W kursie tym udział bierze 14 beneficjentów projektu. Kurs będzie trwał do 30.06.09 r
W dniu 25 maja 2009 roku rozpoczął się kurs języka angielskiego, zorganizowany przez akademię językową openSchool, w którym udział bierze 12 beneficjentów projektu. Kurs umożliwia zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności werbalnego komunikowania się, jak również pisania, czytania i rozumienia ze słuchu, na etapie podstawowym i zaawansowanym
W dniu 06 maja 2009 roku 5 beneficjentów projektu rozpoczęło udział w kursie zawodowym Spawania: metoda MAG 135 – spawanie w osłonie gazów, metoda TIG 141 – spawanie elektrodą nietopliwą organizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Kurs realizowany będzie do 26 czerwca 2009 roku
W 23 kwietnia 2009 roku zakończyła zajęcia I grupa Klubu Integracji Społecznej, która odbyła 50 godzin warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem.
W dniu 22 kwietnia 2009 roku 5 beneficjentów projektu rozpoczęło udział w kursie zawodowym "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym" organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy. Kurs realizowany będzie do 05 maja 2009 roku.
W W dniach 15-16 kwiecień 2009 uczestnicy Klubu Integracji Społecznej  wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu "Treningu umiejętności i kompetencji społecznych" , którego celem jest budowanie aktywnej postawy, rozwijanie samooceny i wiary w siebie oraz integracja i wsparcie psychiczne poprzez pracę w grupie.

W dniu 08.XII. rozpoczął się kurs Stylistka paznokci, w którym udział bierze 11 beneficjentów projektu. Kurs trwa do 22.XII.2008r. Zajęcia odbywają się w Saloniku Urody przy ul. Cmentarnej 5.
W dniu 1 grudnia rozpoczął się kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej , organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Zajęcia odbywają się codziennie i trwać będą do 17 grudnia.
W dniach od 07.XI. do 12.XII.2008r rozpoczął się kurs gastronomiczny, w którym udział bierze 9 beneficjentu projektu. Kurs zorganizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Dębicy. Zajęcia praktyczne odbywają się w Restauracji Magnolia .
Od 19.XI. do 31.XII.2008r rozpoczął się kurs prawo jazdy, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców "Kali". W kursie tym bierze udział 15 beneficjentów projektu.
W dniach od 24.XI do 28.XI rozpoczął się kurs Podstawy obsługi komputera organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy, w któym bierze udział 15 beneficjentów projektu.
Od 1.XII do 17.XII realizowany jest kurs Sprzedawca z obsłygą kasy fiskalnej , organizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy, w któym bierze udział 4 beneficjentów projektu.
Od 27.10.2008r. do 31.12.2008r. rozpoczął się kurs fryzjerski. W kursie tym bierze udział 5 beneficjentów projektu z terenu miasta Dębica. Zajęcia odbywają się codziennie. Kurs zorganizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego oddział w Dębicy.
W dniu 01.10.2008r. rozpoczął się kurs języka angielskiego, zorganizowany przez akademię językową openSchool, w którym udział bierze 13 beneficjentów projektu. Kurs umożliwia zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności werbalnego komunikowania się, jak również pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

W projekcie Czas na aktywność w mieście Dębica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się już kursy:

 • Podstawowa obsługa komputera z pakietem Office XP zorganizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy w dniach od 04.08.08 do 08.08.08r. W kursie wzięło udział 15 osób.
 • Gospodarka magazynowa z obsługą kas fiskalnych zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy w dniach od 07.07.08 do 29.07.08r. W kursie wzięło udział 10 osób.
 • Gospodarka magazynowa z obsługą kas fiskalnych II grupa zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy w dniach od 28.07.08 do 20.08.08r. W kursie wzięło udział 10 osób.
 • W dniach od 25.08.08 do 23.09.08r. będzie odbywał się kurs Opiekunek osób starszych i dzieci będzie brało w nim udział 10 osób.
 • Natomiast uczestnicy zajęć w KIS w dniach 20.08 - 21.08.08 wezmą udział w Coachingu zorganizowanym w Chotowej. Coaching jest to sposób pomagania ludziom w realizacji celów zawodowych i osobistych. W efekcie współpracy z coachem działania ludzi stają sie lepsze, osiągają wyżyny swoich możliwości, zwiększa się ich poczucie wartości i silne poczucie tego kim są.
Dnia 15 lipca 2008r. została zawarta umowa ramowa Projektu systemowego Czas na aktywność w mieście Dębica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, a Miastem Dębica - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica. Nr umowy: UDA-POKL.07.01.01-18-042/08-00