Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Aktualności

"Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy „Czas na aktywność w mieście Dębica”"

W Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Projekt był realizowany od kwietnia 2008 do września 2015 roku i objął działaniami 471 osób (337 K i 134 M) bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka. MOPS w Dębicy jako pierwszy w województwie podkarpackim przystąpił w 2008 roku do realizacji projektu i pozyskał łączną kwotę 3 619 639, 04 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na jego realizację.

Więcej szczegółów TUTAJ

"ABC Wizażu i stylizacji sylwetki oraz paznokci. Autoprezentacja"

Od 16 do 25 września 2015 roku dziesięć kobiet brało udział w warsztatach dotyczących wizażu i stylizacji paznokci oraz autoprezentacji w ramach zadania Aktywna Integracja projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami profesjonalnego makijażu oraz uzyskanie wiedzy z zakresu wizażu i autoprezentacji. Szkolenie pozwoliło opanować podstawowe zagadnienia w zawodzie stylisty paznokci, w tym w zakresie metody akrylowej i żelowej. Kurs zawierał bogaty pakiet ćwiczeń pozwalających na rozwijanie zdolności estetycznych i manualnych oraz nabywanie wiedzy praktycznej. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Firmę Usługową INEZ i liczyło 13 godzin teoretycznych i 51 godzin praktycznych.

 
     
 
     

"Indywidualne poradnictwo zawodowe"

W ramach Aktywnej Integracji projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębicy grupa 20 osób wzięła udział w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Celem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym była diagnoza sytuacji zawodowej uczestnika, przekazanie informacji o aktualnych naborach do projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy oraz lokalne organizacje pozarządowe. Każda osoba otrzymała bazę lokalnych agencji zatrudnienia oraz stron internetowych z ogłoszeniami o pracę do wykorzystania w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzieli się z jakich ośrodków poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mogą skorzystać w Dębicy oraz w jaki sposób mogą wykorzystać swoje zasoby i doświadczenie zawodowe w poszukiwaniu zatrudnienia. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Szkołę Coachingu Lilianny Kupaj i liczyło 20 godzin warsztatowych.

 
     
 
     

"Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej i zakładania spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej."

Dwunastu uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica” w ramach zadania Aktywna Integracja w miesiącu wrześniu w Ranczo Pstrągowej nabywało umiejętności z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, zakładania spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Celem szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie uruchamiania działalności podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnicy zostali zaznajomieni z procedurami zakładania spółdzielni socjalnej, zdobyli wiedzę dotyczącą prawa pracy, prawa podatkowego, prowadzenia działalności gospodarczej, zasad sporządzenia biznesplanu, marketingu oraz reklamy w Internecie. Przedstawiona została również możliwość uzyskania pożyczki lub dotacji na założenie spółdzielni socjalnej. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie „Centrum Zawodowego” w Gorlicach i obejmowało 24 godziny.

 
     
 
     
 
     

"Operator koparko-ładowarki i koparki jednonaczyniowej "

26 sierpnia br. zakończył się kurs operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III i koparek jednonaczyniowych do 0,8m 3, w którym wzięło udział 2 uczestników projektu w ramach zadania Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Celem kursu było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do samodzielnego obsługiwania koparko-ładowarek wszystkich typów kl. III oraz koparki jednonaczyniowej do 0,8m 3 . Szkolenie przeprowadzone zostało w okresie od 08.07.2015 do 26.08.2015r. przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR w Dębicy i liczyło 176 godzin. Uczestnicy po ukończonym kursie przystąpili do egzaminu i uzyskali wynik pozytywny, a co za tym idzie dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse i atrakcyjność na runku pracy.

 
     

"Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

3 sierpnia br. zakończył się kurs operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w którym wzięło udział 3 uczestników projektu w ramach zadania Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Celem kursu było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Szkolenie przeprowadzone zostało w okresie od 21.07.2015 do 3.08.2015r. przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „PRAWKO” w Dębicy i liczyło 67 godzin.

 
     

"Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych"

W dniach od 17 do 19 sierpnia 2015 roku w Grand Chotowa piętnaście osób nabywało umiejętności z zakresu kompetencji społecznych podczas wyjazdowych szkoleniowo- integracyjnych „Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych”, w ramach zadania Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat pozytywnego myślenia, podstaw komunikacji interpersonalnej, rozwijanie własnej samooceny, wiary w siebie, budowanie aktywnej postawy, osoby wartościowej i wierzącej we własne możliwości, jak również integracja uczestników. Podczas 3-dniowego wyjazdu uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, jak również mieli możliwość skorzystania z basenu, ścianek wspinaczkowych i parku linowego. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Szkołę Coachingu Lilianny Kupaj i liczyło 20 godzin warsztatowych.

 
     
 
     

"Sprzedawca- magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera wraz z oprogramowaniem do fakturowania"

Od 29 lipca do 11 sierpnia sześć osób nabywało umiejętności z zakresu obsługi kasy fiskalnej i komputera wraz z programem do fakturowania w ramach zadania Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”. Celem szkolenia było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek z dotyczących organizacji pracy w handlu. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy i liczyło 80 godzin.

 
     
 
     

"Opiekun osób starszych i chorych"

Od 20 lipca do 7 sierpnia dziewięć osób nabywało umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi w ramach zadania Aktywna Integracja projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” na terenie Domu Pomocy Społecznej na Wolicy. Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu do opieki nad osobą starszą i chorą, w tym wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych , opiekuńczych oraz terapeutycznych. Po ukończonym szkoleniu jego uczestnicy zostali przygotowani do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i chorych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, itp. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach i liczyło 120 godzin.

 
     
 
     
 
     

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej


W okresie maj- czerwiec odbywały się zajęcia warsztatowe dla siedmiu uczestników projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej. Spotkania prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego miały na celu zdiagnozować preferencje oraz predyspozycje zawodowe i społeczne uczestników projektu oraz przygotować ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Tematyka zajęć obejmowała m. in.:

 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych, niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku swojej osoby i komunikacja interpersonalna, praca w zespole,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • zarządzanie czasem i wyznaczanie celów,
 • budowanie poczucia wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości, autoprezentacja,
 • pozytywne myślenie,
 • analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i sposoby jej poszukiwania,
 • odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
 • dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna,
 • przekonania i nastawienia- ograniczenia czy możliwości,
 • ABC spółdzielni socjalnych.

Galeria zdjęć - kliknij TUTAJ

"Wiem, umie, potrafię żyć bez używek"


Parafia pw. Najświętszego Serca w Dębicy- Latoszynie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od 1.08.2015r. do 30.11.2015r. realizuje projekt
„Wiem, umie, potrafię żyć bez używek”
„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym.
W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

 • Terapeutą uzależnień,
 • Arteterapeutą,
 • Pedagogami.

Dębica, 01.08.2015

"Uwierz w siebie"


Parafia pw. Najświętszego Serca w Dębicy- Latoszynie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od 1.07.2015r. do 30.11.2015r. realizuje projekt
„Uwierz w siebie”
„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym.
W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

 • arteterapii,
 • wyjazdach integracyjnych,
 • języka migowego,
 • komputerowych,
 • muzycznych.

Dębica, 01.07.2015

„Chodź! Pomaluj mój świat…”


Parafia pw. Najświętszego Serca w Dębicy- Latoszynie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy od 15.06.2015r. do 31.10.2015r. realizuje projekt
„Chodź! Pomaluj mój świat…”
„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby starsze po 60-tym roku życia.
W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

 • artystycznych,
 • wizażu i stylizacji,
 • kulinarnych,
 • nowych technologii,
 • muzycznych.

Dębica, 15.06.2015

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" w ramach POKL

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.
OFEROWANE WSPARCIE:

 • Szkolenia zawodowe
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Wsparcie finansowe
 • Staże zawodowe dla osób do 30 roku życia

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w pok. nr 26 i 33.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”

W dniach od 11 sierpnia do 31 października ośmiu uczestników projektu nabywało umiejętności w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, negocjacji i skutecznej prezentacji ofert na stanowisku przedstawiciela handlowego. Ponadto stworzono im możliwość zdobycia prawa jazdy kat B. W ramach 140 godzin szkolenia zajęcia praktyczne stanowiły 30 godzin. Ukończenie szkolenia zwiększyło szanse zatrudnienia uczestników projektu i umożliwiło uzyskanie kluczowych kompetencji zawodowych.

 
     
 
     
 
     
 

"Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu”

W dniach od 15 października do 12 listopada czterech beneficjentów projektu uczestniczyło w 160 godzinnym szkoleniu , którego celem było teoretyczne i praktyczne ( sto godzin) przygotowanie uczestników do prowadzenia małej gastronomii.

 
     
 
     
 
     

"Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”

Od 3 listopada do 15 grudnia siedmiu panów nabywało umiejętność obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Celem 67- godzinnego szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminów końcowych według wymaganych przepisów prawa.

 
     
 
     
 
     

"Opiekun osób starszych i chorych”

Od 24 listopada do 12 grudnia czterech uczestników projektu odbywało szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prawidłowej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dlatego też w ramach120 godzin szkolenia 80 stanowiła praktyka w domu pomocy społecznej.

 
     
 
     
 
     
 

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.
Rekrutacja do projektu trwa 9 do 19 grudnia 2014r.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w pok. nr 26 i 33.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

"Centrum Integracji Społecznej”

Zakończyła się pierwsza edycja zajęć reintegracji społeczno - zawodowej w nowo powstałym Centrum Integracji Społecznej. Wśród 24 uczestników trzech warsztatów siedmioro stanowili beneficjenci projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”

Program reintegracji społecznej obejmował realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w tym uczestnictwo w zajęciach:
- warsztaty planowania życia i rozwoju osobistego,
- kurs przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej ,
- kurs metod aktywnego poszukiwania pracy,
- kurs komputerowy,
- kurs etyki w pracy

Reintegracja społeczna obejmowała również poradnictwo: socjalne, zawodowe, psychologiczne, w ramach którego przeprowadzono diagnozy potencjału społeczno – zawodowego uczestników.

Zaplanowana w ramach Centrum Integracji Społecznej w Dębicy reintegracja zawodowa miała na celu odbudowanie i podtrzymanie u osób uczestniczących w warsztatach Centrum zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Program reintegracji zawodowej obejmował uczestnictwo w warsztatach:
- Warsztat usług gospodarczych – warsztat, w którym cykl przyuczenia zawodowego trwał 12 miesięcy w wymiarze 8 godzin dziennie od wtorku do piątku. W zajęciach warsztatu uczestniczyło 8 osób;
- Warsztat remontowo-budowlany – warsztat, w którym cykl przyuczenia zawodowego trwał 12 miesięcy w wymiarze 8 godzin dziennie od wtorku do piątku. W zajęciach warsztatu uczestniczyło 8 osób;
- Warsztat usług opiekuńczych – warsztat, w którym cykl przyuczenia zawodowego trwał 12 miesięcy w wymiarze 8 godzin dziennie od wtorku do piątku. W zajęciach warsztatu uczestniczyło 8 osób.

 
     
     
 
     
     

"Szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej, zakładania spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej”

Czternastu uczestników projektu uczestniczyło w szkoleniu, którego celem było nabycie umiejętności w zakresie uruchamiania działalności gospodarczej, zakładania spółdzielni socjalnych i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Szkolenie metodą warsztatową odbywało się zarówno w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i w formie wyjazdowej w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Zaangażowanie uczestników i trenera – doktora ekonomii, doradcy nowopowstających w województwie podkarpackim spółdzielni socjalnych zaowocowało projektami powołania dwóch spółdzielni socjalnych i planami uruchomienia działalności gospodarczej przez jedną z uczestniczek.

 
     
 
     
 
     
 

"Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej”

W okresie lipiec - sierpień odbywały się zajęcia warsztatowe dla piętnastu uczestników projektu w ramach Klubu Integracji Społecznej. Spotkania prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego miały na celu zdiagnozować preferencje oraz predyspozycje zawodowe i społeczne uczestników projektu oraz przygotować ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Tematyka zajęć obejmowała m. in.:

1) kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych, niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych,
2) budowanie pozytywnego wizerunku swojej osoby i komunikacja interpersonalna,
3) praca w zespole,
4) asertywność i radzenie sobie ze stresem,
5) promocja zdrowego stylu życia,
6) zarządzanie czasem i budżetem domowym,
7) budowanie poczucia wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości,
8) autoprezentacja,
9) pozytywne myślenie,
10) analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy i sposoby jej poszukiwania,
11) odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,
12) dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna.

 
     
     
 
     
     

„Poradnictwo zawodowe”

W miesiącach lipiec- sierpień odbywały się indywidualne spotkania uczestników projektu „Czas na Aktywność w mieście Dębica” z Doradcą Zawodowym mające na celu ustalenie Indywidualnego Planu Działania. Z poradnictwa zawodowego skorzystało 46 osób a wypracowane przez doradcę zawodowego i każdego z beneficjentów ustalenia służą efektywnemu i racjonalnemu realizowaniu działań w ramach projektu.

 
     
 
     
 
     
     

Szkolenie "Magazynier z obsługą kasy fiskalnej"

W dniach od 11 sierpnia do 3 września dla dziesięciu uczestniczek projektu "Czas na aktywność w mieście Dębica” zorganizowano szkolenie mające na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku sprzedawcy i magazyniera wyposażonego w program do obsługi kasy fiskalnej współpracującej z komputerem. Program zakładał 45 godzin zajęć teoretycznych i 55 praktycznych.

 
     
 

„Staże zawodowe”

Trzy uczestniczki projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica” odbywa sześciomiesięczne staże mające na celu aktywizację zawodową i wzrost kwalifikacji zawodowych. Nabywają one praktycznych umiejętności na stanowiskach: pracownik ochrony, pracownik gospodarczy i krawiec.

Piknik „Nasze Dzieci. Nasza Przyszłość”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica” zorganizował piknik integracyjny. Odbył się on z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w sportowej stodole KS Wisłoka Dębica. W imprezie wzięło udział około 100 osób. Były to dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez MOPS oraz uczestnicy (rodzice z dziećmi) realizowanego w MOPS Programu Aktywności Lokalnej pn. „Nasze Dzieci. Nasza Przyszłość”. Celem imprezy była integracja środowiskowa i pokoleniowa społeczności lokalnej oraz promocja aktywnego spędzania wolnego czasu. Korzystając z wyjątkowo dobrej pogody wszyscy bawili się doskonale przez prawie 4 godziny. Sprzyjały zabawie takie atrakcje jak: dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy, zabawy z animatorami i poczęstunek w formie grilla oraz popcornu. Środki finansowe na organizację pikniku pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

 
     
 
     
 
     
 
     
     

Asystenci rodzin

Pięciu asystentów rodzin wyłonionych w ramach procedury zamówień publicznych rozpoczęło od miesiąca czerwca pracę w pięciu rodzinach, których członkowie są uczestnikami projektu „Czas na aktywność w mieście Dębica”.

Do podstawowych zadań asystenta należy m. in.:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w tym wspieranie więzi emocjonalnych w rodzinie;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
9) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
10) pomoc w opiece zdrowotnej oraz profilaktyka rodziny (monitorowanie procesu leczenia), prawidłowa higiena, dożywianie, pielęgnacja;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych i motywowanie do korzystania z planów wsparcia (np. świetlice);
Asystenci będą realizować swoje zadania do końca listopada 2014 roku.

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" w ramach POKL

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.
OFEROWANE WSPARCIE:

 • Program Aktywności Lokalnej
 • Szkolenia zawodowe
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe
 • Pomoc Asystentów Rodzinnych
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Wsparcie finansowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w pok. nr 26 i 33.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

Florystyka

Od 5 do 20 grudnia odbywało się szkolenie "Florystyka". W szkoleniu zawodowym obejmującym łącznie 90 godzin teoretycznych i praktycznych uczestniczyło 7 kobiet. Zajęcia organizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Dębicy.

Spotkania terapeutyczne

Jedna z rodzin objęta Programem Aktywności Lokalnej "Nasze dzieci.Nasza przyszłość" w ramach projektu uczestniczy w terapii rodzinnej.

Kształcenie

Obecnie 27 osób zdobywa wykształcenie na poziomie średnim ogólnokształcącym i policealnym na kierunkach: technik informatyk, technik administracji, technik usług kosmetycznych i technik ochrony fizycznej osób i mienia.

"Aktywizacja w Centrum Integracji Społecznej"

Od 9 października 2013 roku do dnia 08 października 2014 roku 8 uczestników projektu skierowanych przez MOPS realizuje indywidualny program zatrudnienia socjalnego, zgodnego z art. 13 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. W ramach zajęć teoretycznych prowadzone są warsztaty dla uczestników CIS z doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień. Część praktyczna to nauka zawodu i praca pod okiem instruktora zawodu w warsztatach: ogrodniczo-porzadkowym , remontowo-budowlanym i usług opiekuńczych, których celem jest przygotowanie do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy.

"Kurs Kucharz"

Od 14 października do 18 listopada odbywa się szkolenie w zakresie gastronomii. W szkoleniu zawodowym obejmującym 168 godzin teoretycznych i praktycznych uczestniczy 15 kobiet. Jednocześnie w trakcie trwania zajęć osoby tego wymagające mają zapewnioną opiekę nad dziećmi.

"Staze zawodowe"

Od dwudziestego września 3 uczestniczki projektu uczestniczą w stażach zawodowych. Dwie Panie zgłębiają tajniki zawodu kucharza. Trzecia uczy się zawodu pracownika administracyjnego. Otrzymują stypendium, które finansowane jest w całości ze środków projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębica”.

"Warsztaty umiejętności kompetencji wychowawczych dla rodziców"

Od 1 października siedem uczestniczek projektu (rodziców dzieci uczęszczających do świetlic bierze udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologa.

Tematyka zajęć obejmuje:

1) rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

2) aktywne słuchanie,

3) motywowanie dziecka do współdziałania,

4) kształtowanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych,

5) umiejętność patrzenia na świat oczami dziecka by pomóc rozwiązać konflikty,

6) modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy,

7) poszukiwanie skutecznych sposobów dyscyplinowania dziecka (kara, pochwała),

8) wymierzanie kary a wyciąganie konsekwencji,

9) podejmowanie dialogu z dzieckiem i zachęcanie go do współpracy, aby uzyskać założone przez siebie cele,

10) stawianie i przestrzeganie czytelnych granic;

11) poznawanie i rozumienie uczuć dziecka,

12) zachęcanie do współpracy oraz rozwiązywanie problemów i konfliktów;

13) zachęcanie do samodzielności,

14) pogłębianie więzi rodzinnych.

"Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi"

Od drugiego września 17 uczestniczek projektu rozpoczęło szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne odbywają się w Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy. Realizatorem szkolenia obejmującego 190 godzin jest Centrum Szkoleniowo- Consultingowe dla Biznesu z Jasła.

"Zajęcia warsztatowe w Klubie Integracji Społecznej"

W ramach Działania Aktywna Integracja piętnaście osób uczestniczy w zajęciach warsztatowych w Klubie Integracji Społecznej. Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym odbywają się dwa razy w tygodniu i potrwają do końca września. Celem KIS jest pobudzenie aktywności zawodowej uczestników i przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy.

"Podstawy obsługi komputera"

22.07.2013r. rozpoczął się kurs "Podstawy obsługi komputera". W kursie uczestniczy 6 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy”. Zajęcia trwać będą do 26.07.2013r.

"Spotkanie integracyjne dzieci, młodzieży i dorosłych"

Ponad 100 osób dorosłych, dzieci i młodzieży wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Sportowej Stodole Klubu Sportowego Wisłoka zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W kilkugodzinnej imprezie uczestniczyli podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego tj. świetlic środowiskowych z ul. Matejki, Kraszewskiego i Sienkiewicza razem z rodzicami. Nawet deszcz i chłód nie zdołały przeszkodzić wszystkim w doskonałej zabawie. Spotkanie odbyło się w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Nasze dzieci. Nasza przyszłość” realizowanego przez MOPS projektu systemowego „Czas na aktywność w mieście Dębicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem pikniku z okazji Dnia Dziecka była integracja międzypokoleniowa i środowiskowa, poprawa jakości życia poprzez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu (w tym przypadku rodziców z dziećmi). Okazja ku temu była znakomita. Pracownicy MOPS przygotowali bowiem wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. W konkursach i zabawach mogli brać również udział ich rodzice. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymywali nagrody w postaci słodyczy.

Bardzo widowiskowy był pokaz mody w strojach przygotowanych z dużych kart papieru. Dzieci z pomocą swoich rówieśników, rodzeństwa i rodziców przygotowały fantazyjne stroje oklaskiwane potem gorąco przez zebranych.

Oczywiście nie brakowało zabaw na wolnym powietrzu: gry w piłkę, popisów zręczności na drabinkach, dmuchanej zjeżdżalni itp. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konie ze „Świerkowego Rancza”. Można było również skorzystać z ciepłego posiłku z grilla, porozmawiać z sąsiadami. Zabawa trwała około 4 godzin i jej uczestnicy rozchodzili się do domów pytając o terminy kolejnych takich imprez.

"Magazynier z obsługą kasy fiskalnej"

01.07.2013r. rozpoczyna się kurs "Magazynier z obsługą kasy fiskalnej". W kursie uczestniczyć będzie 20 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia „PRAWKO”. Zajęcia trwać będą do 24.07.2013r.

"Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B"

01.07.2013r. rozpoczyna się kurs "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B". W kursie uczestniczyć będzie 13 beneficjentów projektu. Kurs organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia „PRAWKO” w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 31.08.2013r.

"Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowy"

27.06.2013 roku 6 uczestników projektu rozpocznie udział w kursie "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowy". Kurs organizowany jest przez Centrum Szkoleniowe „EDUKATOR” w Dębicy. Zajęcia trwać będą do 31.07.2013r.

Spotkania z doradcą zawodowym

Od 20 czerwca uczestnicy projektu odbywają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Asystenci rodziny

Od miesiąca czerwca pracę w ramach projektu "Czas na aktywność w Mieście Dębica" rozpoczęli asystenci rodzinni. Podstawowym zadaniem asystenta rodziny ma być wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu wspólnie zdiagnozowanych problemów np.: socjalno bytowych, wychowawczych oraz motywacja do aktywności społecznej i zawodowej członków rodziny.

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w projekcie systemowym "Czas na aktywność w mieście Dębica" w ramach POKL

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

Bezrobotne lub nieaktywne zawodowo osoby, które są w wieku aktywności zawodowej (15-64lat), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkujące na terenie miasta Dębica.
OFEROWANE WSPARCIE:

 • Program Aktywności Lokalnej
 • Szkolenia zawodowe
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe
 • Pomoc Asystentów Rodzinnych
 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
 • Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Wsparcie finansowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w pok. nr 26 i 33.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!