Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest: Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie

Kontakt

Osoby do kontaktu w sprawie projektu :

  • Marzena Socha - Kierownik projektu tel. 504067373
  • Agnieszka Gazda - Asystent projektu
  • Elwire Brotoń - Obsługa finansowa