Przejdź do treści Mapa serwisu Deklaracja dotycząca dostępności stron Akces Lab

Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta

Nasza oferta

Spółdzielnia Socjalna Akces Lab oferuje wsparcie w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępnych stron internetowych - od projektowania, poprzez realizację, audyty, szkolenia po nadzór kolejnych zmian. Oferujemy również szereg usług związanych z dostępnością, jak dostosowanie elementów wideo dla osób niewidomych i niesłyszących, tworzenie dostępnych dokumentów w różnych formatach (pdf, word, open office...), druk brajlowski itp.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń, wsparcia w tworzeniu dostepnych stron, nadzoru dostępności i audytów i tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

Ponadto zapraszamy do kontaktu z nami jeśli chcieliby Państwo, byśmy udzielili szerszego wsparcia przy tworzeniu nowych czy wprowadzaniu zmian do istniejących serwisów. Jesteśmy gotowi towarzyszyć Państwu w całym procesie tworzenia serwisu - od pomysłu na projekt do długofalowego utrzymania go w działaniu.

Proponujemy Państwu również organizację jednodniowych szkoleń dotyczących metod przygotowania, redagowania i upowszechniania informacji oraz skutecznej komunikacji, w tym także z mediami. Szkolenia te możemy organizować w Warszawie (grupy maksymalnie 12-osobowe) oraz w miastach, w których znajduje się siedziba Instytucji/Firmy zamawiającej indywidualny kurs. Serdecznie zapraszamy na szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie służb pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Potrafimy:

 • Zbadać dostępność wskazanych stron internetowych.
 • Zbadać dostępność wskazanych obiektów (budynki, pomieszczenia).
 • Zbadać dostępność wskazanych urządzeń.
 • Wskazać środki zaradcze w przypadku wykrycia niedostępności.
 • Przygotować specjalne wersje serwisów w formacie Easy Read.
 • Projektować makiety wskazujące dostępną architekturę informacji.
 • Tworzyć dokumentację projektową.
 • Tworzyć dostępne pliki PDF.
 • Na bieżąco monitorować rozbudowane serwisy www.
 • Nauczyć zasad opracowywania zawartości merytorycznej strony internetowej i jej redagowania.
 • Przygotować do skutecznych kontaktów z mediami.

Oferujemy:

 • Badanie i audyty eksperckie dostępności architektonicznej;
 • Szkolenia zespołów redaktorów i webmasterów z dostępnego publikowania informacji.
 • Doradztwo i wsparcie w dziedzinie dostępności.
 • Działania na rzecz dostępności - udostępnianie osobom niepełnosprawnym elementów dotąd niedostępnych.
 • Audyty dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Audyty dostępności miejsc i urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Uczestnictwo zespołu ekspertów i testerów w procesie projektowania nowych, dostępnych serwisów i aplikacji internetowych.
 • Pisanie publikacji i artykułów na zamówienie w dziedzinie dostępności.
 • Bieżące monitorowanie dostępności serwisu.
 • Profesjonalne szkolenia z zakresu merytorycznego przygotowania stron internetowych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z mediami.

Jak pracujemy przy audytach dostępności?


Akces Lab w swojej pracy opiera się na zaleceniach zawartych w Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Na wyraźne życzenie zamawiającego audyty mogą być realizowane w odniesieniu do wymagań WCAG 2.0 określonych w Załączniku 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 .

Metodologia pracy Akces Lab w przypadku realizacji prac dla instytucji realizujących zadania publiczne inspiruje się francuską procedurą testów Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA). Jest to zatwierdzona przez administrację państwową we Francji metoda szczegółowego sprawdzania dostępności stron internetowych instytucji publicznych.

Procedura realizacji audytu

Audyt jest realizowany w trzystopniowej procedurze gwarantującej pełne zbadanie dostępności i zgodności z zaleceniami WCAG 2.0 na poziomie ("A", "AA" lub "AAA") wskazanym przez Zamawiającego. Gwarantuje to nie tylko formalną zgodność z zaleceniami WCAG 2.0 ale również jest potwierdzeniem przez osoby niepełnosprawne faktu dostępności serwisu (lub braku tej dostępności).

Badanie automatyczne.

Użycie narzędzia do automatycznego wskazania błędów dostępności. Jest to specjalistyczny program wyszukujący w kodzie stron serwisu wszelkie elementy, które mogą być potencjalnie, lub z pewnością są niezgodne z zaleceniami WCAG 2.0.

Audyt ekspercki

Badanie serwisu przez audytora technicznego. Strony serwisu są kontrolowane przez doświadczonego audytora, znającego zarówno techniki budowy stron internetowych jak i zalecenia WCAG 2.0.

Badanie testerskie

Sprawdzenie wybranych elementów stron serwisu przez użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze wskazaniami audytora technicznego. Wybrany niepełnosprawny tester jest przeciętnym użytkownikiem o profilu najbliższym przeciętnemu odbiorcy strony.

W naszych testach biorą udział testerzy:

 • Niewidomi,
 • Słabowidzący
 • Głuchoniewidomi
 • Niesłyszący,
 • Niepełnosprawni ruchowo korzystający jedynie z klawiatury lub jedynie z myszy, lub z innych urządzeń wskazujących.
 • Osoby z niepełnosprawnością kognitywną,
 • Z ubytkami wykształcenia
 • Dyslektycy.

Stosowana trójstopniowa metodologia audytu daje rękojmię przygotowania najbardziej wiarygodnego audytu dostępności serwisu, według wskazań WCAG 2.0

Badane serwisy sprawdzane są na różnych przeglądarkach i różnych ich wersjach. Wykorzystujemy w tym celu dodatkowo czytniki ekranu, z którymi pracują osoby niewidome i słabowidzące takie jak: Jaws, Windoweyes, NVDA, Hal, Supernova oraz programy powiększające takie jak Lunar, Zoomtext, Magic. Badamy serwisy pod kontem mobilnych notatników brajlowskich oraz powszechnych urządzeń mobilnych również z wykorzystaniem czytników ekranowych na urządzenia mobilne i telefony komórkowe.

Badane elementy i funkcje serwisu

 • Dostępność do treści pozatekstowych;
 • Teksty alternatywne dla elementów graficznych;
 • Dostępność i alternatywne wersje elementów multimedialnych;
 • Wpływ na dostępność poruszających się obrazów, banerów, sliderów;
 • Dostępność plików audio i wideo;
 • Dostępność elementów Flash, skryptów, apletów, ramek, bloków, przewijanych;
 • Dostępność do treści tekstowych;
 • Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów na stronie;
 • Układ strony, spójność nawigacji, czytelność, zrozumiałość treści, logiczny podział na części, ilustracje dla opublikowanych informacji;
 • Zrozumiałość, funkcjonalność oraz prawidłowe wdrożenie techniczne odnośników (w tym otwieranie w nowych oknach, automatyczne przekierowania);
 • Dodatkowe usprawnienia — skróty klawiszowe, możliwość przejścia do treści;
 • Kolejność nawigacji klawiszem Tab, wizualny fokus, spójność wizualna i techniczna dla elementów możliwych do aktywacji (odnośniki / przyciski);
 • Możliwość powiększenia treści;
 • Usability serwisu z punktu widzenia os. niepełnosprawnych (podstawowa analiza w pakiecie);
 • Dostępność plików załączonych PDF i DOC;
 • Dostępność w aspekcie technicznym;
 • Zgodność ze standardami;
 • Dostępność formularzy;
 • Dostępność tabel;
 • Odświeżanie strony, sesje;
 • Rozdział warstwy prezentacyjnej od treści;
 • Dostępność semantyczna HTML;
 • Tytuły stron;
 • Nagłówki;
 • Listy;
 • Język strony i treści;
 • Oznaczenie cytatów.

Co jest efektem audytu dostepności?

Efektem audytu dostępności jest powstanie szczegółowego raportu dostępności serwisu z rekomendacjami dla webmasterów. Raport i rekomendacje odnoszą do kwestii dostępności serwisu w oparciu o zalecenia WCAG 2.0 na poziomie co najmniej "AA".

Przykładowych kilka stron z raportu z audytu dostępności (zgodności z WCAG) (plik PDF, 165 KB)

Raport z audytu może zawierać dodatkowo tabelę zgodności stanu serwisu z poszczególnymi grupami zaleceń WCAG 2.0 ujętymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącymi między innymi kwestii dostępności (Dziennik Ustaw Rok:2012 Pozycja:526).

Przykładowa tabela wykazująca zgodność serwisu www z wymaganiami polskiego prawa (plik PDF, 113 KB)

Na wykonanie tych prac potrzebujemy co najmniej 10 dni roboczych i informacja o zleceniu musiałaby wyprzedzać co najmniej o dwa tygodnie datę rozpoczęcia prac.

Specjalistom Akces Lab zaufali i nie żałowali:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historii Żydów Polskich, ENEA, Home.pl, Warszawskie metro, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, RadioNakanapie.fm, Poczta Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Raiffeisen Bank, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Urząd Miasta w Bielsku Białej, Mazowiecki Instytut Kultury Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy