Przejdź do treści Mapa serwisu Deklaracja dotycząca dostępności stron Akces Lab

O co chodzi z tą dostępnością

Starszy mężczyzna w okularach z dużą lupą w dłoni patrzy na klawiaturę komputera na której jednym palcem wciska klawisz

Nie ma dziś powodu, dla którego osoby niepełnosprawne bądź w zaawansowanym wieku nie mogły w pełni korzystać ze zdobyczy cywilizacji. Tak jak w przypadku autobusów komunikacji miejskiej dostosowanych do przewozu pasażerów na wózku czy specjalnych oznaczeń dla niewidomych na przejściach dla pieszych czy w metrze, osoby niepełnosprawne powinny móc funkcjonować w cyberprzestrzeni. Nie ma dziś barier technicznych, które by to uniemożliwiały, pozostała jednak bariera niewiedzy.

Spółdzielnia Socjalna Akces Lab poprzez swoje działania stara się wpłynąć na zmniejszenie tej bariery. Szkolimy w rozumieniu WCAG 2.0, audytujemy zgodność stron internetowych z zaleceniami WCAG 2.0, doradzamy, pokazujemy o co w tym wszystkim chodzi.

Naszym ważnym atutem są współpracujący z nami wyszkoleni, niepełnosprawni testerzy. Mają duże doświadczenie nabyte przy testach dziesiątek serwisów internetowych instytucji publicznych. Potrafią pokazać i wyjaśnić w jaki sposób poruszają się po cyberprzestrzeni, potrafią powiedzieć gdzie natrafiają na największe trudności i jak można by te trudności zlikwidować. Dzięki naszym testerom możemy zagwarantować REALNĄ, a nie jedynie teoretyczną, wysoką jakość naszych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą audytów WCAG i szkoleń WCAG.

Zasady WCAG 2.0 w telegraficznym skrócie

Zasada WCAG nr 1: postrzegalność

 • Elementy graficzne i inne nie będące tekstem muszą mieć czytelną i zrozumiałą alternatywę tekstową, powodującą, że są zrozumiałe również dla osób, które nie widzą.
 • Materiały audio muszą mieć transkrypcję tekstową
 • Materiały filmowe muszą mieć napisy dla osób niesłyszących
 • Tabele prezentujące dane muszą mieć odpowiednią konstrukcję
 • Tabele zastosowane do konstrukcji strony nie mogą utrudniać dostępu do treści i jej rozumienia
 • Istotne informacje nie mogą opierać się wyłącznie na zmysłach
 • Kolor nie może być jedynym sposobem wyróżnienia
 • Linki muszą być wyraźnie widoczne i muszą się wyróżniać od tekstu
 • Żadne dźwięki nie mogą uruchamiać się automatycznie
 • Kontrast elementów na stronie musi wynosić co najmniej 4,5:1
 • Informacje na stronie muszą być w pełni widoczne i dostępne po powiększeniu do 200%
 • W serwisie musi istnieć pełen rozdział między tekstem i strukturą, a wyglądem
 • Pliki PDF do pobrania muszą być dostępne i nie mieć formy graficznej

Zasada WCAG nr 2: funkcjonalność

 • Wszystkie elementy na stronie muszą być dostępne za pomocą klawiatury (bez użycia myszki)
 • Nie może być pułapek klawiaturowych
 • Na stronach nie może być elementów przesuwających się automatycznie typu „MARQUEE”
 • Na stronach nie może być elementów poruszających się, których nie można zatrzymać
 • Strona nie może się odświeżać automatycznie
 • Na stronie nie może być jaskrawych, szybko migających elementów
 • W serwisie powinien być link pozwalający na szybkie przejście do treści
 • Tytuły stron powinny zrozumiale odzwierciedlać treść
 • Nawigacja za pomocą klawiatury w serwisie musi być spójna i logiczna (kolejność)
 • Funkcja linków musi być zrozumiała i wynikać z ich treści, linki graficzne muszą mieć odpowiednie opisy alternatywne
 • W serwisie muszą być co najmniej dwa sposoby nawigacji (wyszukiwarka, mapa strony, menu...)
 • Nagłówki muszą w sposób spójny i logiczny odzwierciedlać strukturę informacji na stronach
 • Fokus musi być wyraźnie widoczny na wszystkich elementach aktywnych.

Zasada WCAG nr 3: zrozumiałość

 • Język strony oraz dokumentów do pobrania musi być prawidłowo określony
 • Zmiana języka w treści strony musi być odpowiednio oznakowana w kodzie strony
 • Nowe okna/zakładki przeglądarki nie mogą się otwierać bez wiedzy użytkownika
 • Nie może następować zmiana kontekstu na stronie bez zatwierdzenia przez użytkownika
 • Nawigacja w serwisie musi być spójna na wszystkich stronach
 • Nazwy i etykiety używane w serwisie muszą zachowywać spójność na wszystkich stronach
 • Błędy przy wypełnianiu formularzy muszą być wyraźnie i jednoznacznie wyjaśnione
 • Pola obowiązkowe muszą być wyraźnie i zrozumiale oznaczone
 • Format informacji, które są do wpisania w polu formularza musi być jasno przedstawiony
 • W przypadku błędów w wypełnieniu formularza niezbędne są sugestie co do sposobu ich usunięcia
 • Musi istnieć możliwość weryfikacji i ewentualnej zmiany informacji szczególnie ważnych przez zatwierdzeniem ich wysłania

Zasada WCAG nr 4: solidność

 • Strony nie mogą zawierać błędów HTML
 • Ramki muszą posiadać tytuły
 • Pola formularza muszą mieć poprawnie przypisane etykiety

Specjalistom Akces Lab zaufali i nie żałowali:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historii Żydów Polskich, ENEA, Home.pl, Warszawskie metro, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, RadioNakanapie.fm, Poczta Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Raiffeisen Bank, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Urząd Miasta w Bielsku Białej, Mazowiecki Instytut Kultury Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy