GAAD - Dzień dostępności

Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Global Accessibility Awareness Day

- co roku - każdy trzeci czwartek maja.

Artykuły