Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności cyfrowej – wymóg prawny.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ) wszystkie serwisy administracji publicznej powinny posiadać deklarację o dostępności.

Pojawiające się z Państwa strony pytania oraz analiza przygotowanych deklaracji skłoniła nas do zaoferowania naszym klientom wsparcia dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentu oraz wpisanymi w deklarację, jako osoby kontaktowe z obywatelami przysyłającymi zapytania w sprawie dostępności a które będą wymagały obligatoryjnej odpowiedzi.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • Wzoru deklaracji o dostępności;
  • Specyfikacji technicznej zamieszczania dokumentów oraz ograniczenia systemów CMS w tej materii;
  • Warstwy merytorycznej dokumentu:
  • Sposobu dokonywania samooceny i aktualizacji deklaracji;
  • Sposobów udzielania odpowiedzi obywatelom;
  • Najważniejsze obowiązki dla podmiotów publicznych wynikające z ustawy o dostępności cyfrowej,
  • Wyłączenia zapisane w ustawie, na które mogą powoływać się podmioty publiczne.

Osoby zainteresowane i odpowiedzialne za w/w temat w Państwa instytucji zapraszamy do kontaktu i skorzystanie z oferowanego przez nas wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą deklaracją, którą można traktować jako dokument wzorcowy.