Przejdź do treści Mapa serwisu Deklaracja dotycząca dostępności stron Akces Lab

Jesteś tutaj: Strona główna

Klawiatura komputerowa na której tylko na jednym klawiszu jest niebieski symbol osoby niepełnosprawnej

Dostępność świata dla wszystkich

Zajmujemy się szeroko rozumianym badaniem dostępności (accessibility) i udostępnianiem wszystkiego, co tylko powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami w kwestiach dostępności serwisów internetowych, czyli ich zgodności z zaleceniami WCAG 2.0.

Nasze badania, audyty dostępności (w tym szczególnie zgodności z zaleceniami WCAG 2.0), a także wszelkie działania mające na celu tworzenie dostępnej przestrzeni, zarówno wirtualnej jak i realnej, oparte są na pracach wykonywanych przez osoby o różnych niepełnosprawnościach. Współpracujemy z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, osobami mającymi problemy ruchowe, słabowidzącymi, dyslektykami... Są to doświadczeni testerzy, którzy znają swoje możliwości i ograniczenia, i potrafią świadomie badać dostępność.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z polskim tłumaczeniem zaleceń WCAG 2.0. Publikuje je Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, którego jesteśmy aktywnymi uczestnikami.

Kim jesteśmy?


Jesteśmy specjalistami w dziedzinie dostępności (WCAG 2.0) i użyteczności stron internetowych. Połączyliśmy nasze doświadczenie audytorów stron internetowych z wieloletnim doświadczeniem webmasterskim, programistycznym, szkoleniowym – w tym osób niewidomych, głuchoniewidomych, słabowidzących, seniorów.


Nasza oferta

Oferujemy wsparcie w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępności (zgodności z WCAG 2.0) - od projektowania, poprzez realizację, audyty, szkolenia po nadzór kolejnych zmian. Oferujemy również usługi związane z dostępnością, jak dostosowanie elementów wideo dla osób niewidomych i niesłyszących, tworzenie dostępnych dokumentów w różnych formatach (pdf, word, open office...), druk brajlowski itp.

Dlaczego warto?

Pełna dostępność stron internetowych (zgodność z WCAG 2.0) od połowy 2015 jest prawnym obowiązkiem dla wszystkich instytucji publicznych w Polsce. Trzeba o tym pamiętać bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Dostępność ułatwia życie wszystkim. Zarówno w przypadku stron związanych z działalnością publiczną jak i tych prywatnych, dostępność jest po prostu opłacalna!

Zasady WCAG 2.0 w telegraficznym skrócie

Certyfikat "Strona dostępna dla wszystkich"

Logo certyfikatu strona dostępna dla wszystkich

Instytucje, które mają serwisy internetowe dostępne dla osób niepełnosprawnych, zgodne z zaleceniami WCAG 2.0. i wymaganiami polskiego prawa (Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące między innymi kwestii dostępności (Dziennik Ustaw Rok:2012 Pozycja:526 - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/526/1 - szczególnie art. 19 i załącznik 4) mogą uzyskać od Akces Lab Certyfikat "Strona Dostępna Dla wszystkich".

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami przyznania Certyfikatu

Aktualności

Poradnik dla redaktorów - jak tworzyć poprawne opisy alternatywne

Logo Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dzieki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowaliśmy poradnik "Chodź opisz nasz świat", dzięki któremu redaktorzy treści serwisów internetowych będą mogli lepiej zrozumieć sens tworzenia opisów alternatywnych elementów graficznych na stronach www, a także to, jak je tworzyć.

Na podstawie kilkuset przykładów prezentujemy sposoby opisywania zdjęć i obrazów, wyjaśniamy o czym trzeba pamiętać i jak to robić. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi radami.

Podręcznik można pobrać w formatach epub, mobi oraz pdf.

Nowy element w ofercie Akces Lab - szkolenia dla realizatorów projektów Unijnych

Połączenie symbolu osoby niepełnosprawnej ruchowo z flagą unii europejskiej. Okrąg z gwiazd we fladze unii jest w tym połączeniu kółkiem wózka w symbolu osoby na wózku inwalidzkim

W związku z dużym zainteresowaniem naszych klientów od grudnia 2015 roku rozpoczęlismy realizację szkoleń „Dostępność projektów unijnych dla osób z niepełnosprawnościami”.

Projekty realizowane w perspektywie Unijnej 2014-2020 muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich swoich aspektach, w tym oczywiście również w aspekcie dostepności informacji przekazywanej drogą elektroniczną.

Czy wiesz jak:

 • Przygotować informację dostępną dla programów czytających informacje elektroniczne osobom niewidomym lub słabowidzącym?
 • Czy wiesz jak taka informacja powinna być przygotowana by była dostępna dla osób niesłyszących? Jak mogą ją zrozumieć osoby z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Czy wiesz jak zrealizować konferencję, event, szkolenie tak, by mogli z niego skorzystać uczestnicy niewidomi, niesłyszący czy poruszający się na wózku inwalidzkim?
 • Czy wiesz jak sprawdzić czy efekty twojego projektu będą dostępne dla niepełnosprawnych?

Przeczytaj więcej o naszych szkoleniach

Prezes Akces Lab odebrał nagrodę

Prezes Akces Lab odbiera nagrodę z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej

Fot.Mateusz Różański/Integracja

26 września 2016 prezes Akces Lab, Adam Pietrasiewicz, który jest równocześnie przewodniczącym Forum Dostepnej Cyberprzestrzeni, odebrał z rąk minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca przez FDC w konkursie Lider 25 lecia, w kategorii dostępność. Konkurs miał na celu wyłonienie tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to powstała w 2011 roku platforma współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Akces Lab jest aktywnym członkiem Forum.

Akces Lab na III Ogólnopolskiej Konferencji „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” 20 listopada 2015 w Urzędzie Zamówień Publicznych

Logo Urzędu Zamówień Publicznych

W dniu 20 listopada 2015 roku Urząd Zamówień Publicznych zorganizował III Ogólnopolską Konferencję „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”. W konferencji udział wzięło 150 osób reprezentujących instytucje zamawiające (do których przede wszystkim skierowana była konferencja), podmioty administracji publicznej zaangażowane we wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, same podmioty ekonomii społecznej, organizacje pożytku publicznego, instytucje naukowe oraz przedstawicieli mediów.

Prezes Akces Lab, Adam Pietrasiewicz bazując na Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności omówił kwestie przystosowania stron internetowych do potrzeb różnych kategorii osób niepełnosprawnych (zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0) jak również odniósł się do kwestii udziału osób niepełnosprawnych w procedurach zamówień publicznych po stronie instytucji zamawiającej.

Adam Pietrasiewicz z mikrofonem w dłoni prowadzi prezentację przy stole obok innych uczestników konferencji

Akces Lab na Forum Sekretarzy w Olsztynie 16 i 17 czerwca 2015

Logo Organizatora seminarium - link prowadzi do zdjęcia specjalistów Akces Lab obecnych na konferencji

Przedstawiciele Akces Lab zaprezentowali tematykę dostępności podczas Ogólnopolskiego Seminarium Sekretarzy w Olsztynie 16 i 17 czerwca 2015.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 sekretarzy urzędów marszałkowskich, miast, gmin i powiatów. Współorganizatorem Seminarium był Urząd Miasta Olsztyna.

Specjaliści Akces Lab badali na żywo dostępność stron internetowych instytucji reprezentowanych przez uczestników Seminarium, wyjaśniali kwestie techniczne i zachęcali do dostosowywania stron jednostek samorządu do wymagań WCAG 2.0 tak, aby były zgodne z wymaganiami polskiego prawa.

Z przyjemnością zauważyliśmy, że wiele stron jednostek samorządu terytorialnego spełnia część wymagań WCAG 2.0. Wyraźnie widać postęp w tej dziedzinie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Szablon Biuletynu Informacji Publicznej firmy Maxus dostał Certyfikat "Strony Dostępnej dla Wszystkich"

logo firmy Maxus Net

Z przyjemnością informujemy, że po kilkumiesięcznej współpracy pomiędzy programistami i naszymi specjalistami przyznaliśmy firmie Maxus Net Communications nasz certyfikat "Strona Dostępna Dla Wszystkich" za szablon Biuletynu Informacji Publicznej, który ta firma oferuje swoim klientom instytucjionalnym. Szablon jest w pełni zgodny z zaleceniami WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

Należy podkreślić, że szablon przyznany firmie Maxus Net Communications dotyczy szablonu serwisu BIP. Instytucje, które będą z niego korzystać muszą mieć na uwadze fakt, że po to, by zachować dostępność konieczne jest, by treści umieszczane w ramach tego szablonu były odpowiednio przygotowane.

Programistom Maxus Net Communications gratulujemy i zachęcamy ich do dbania o dostępność wszystkich tworzonych serwisów!


Akces Lab jest uczestnikiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych

spotkanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Uczstnicy spotkania siedzą przy stołach, w tle na ścianie ekran, a obok niebieski baner z godłem Polski - kliknięcie spowoduje wyświetlenie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze

Postępy we wdrażaniu dostępności stron internetowych administracji publicznej były tematem III spotkania grupy ds. dostępności Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które odbyło się 19 marca 2015 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

ZROZUMIENIE. Jak duża jest skala niewiedzy i niezrozumienia dostępności na szczeblu samorządowym pokazał ogłoszony przez MAC konkurs , w którym na dostosowanie stron www podmiotów publicznych przeznaczono 10 mln zł.


(...)

Konkurs wywołał duże zainteresowanie tematem na rynku. Ale pokazał, że osoby odpowiedzialne w samorządzie za strony internetowe nie wiedzą o co i jak pytać – zwrócił uwagę Adam Pietrasiewicz z Akces Lab


(...)

Całość informacji o spotkaniu Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych dostępna na stronach Fundacji Widzialni.


Wywiad z prezesem Akces Lab (grudzień 2012)

Zdjęcie twarzy Adama Pietrasiewicza

Portal Przekroczyć Próg przeprowadził wywiad z prezesem Akces Lab.

(...)

Trzy lata pozostawił ustawodawca administracji publicznej na dopracowanie swoich serwisów internetowych. Wykonalne?

Tak. Ale to będzie oznaczało, że z jednej strony (instytucji publicznych) będzie dobra wola, a z drugiej, że ograniczę swoją pule godzin przeznaczonych na sen do minimum. Wiedza o dostępnym tworzeniu stron jest w Polsce minimalna wśród webmasterów, a specjalistów jest tak naprawdę kilkunastu. Tak jest KILKUNASTU w całej Polsce. W tym my, Akces Lab.

Jedynie 8% stron internetowych w obszarze administracji jest dostosowanych do minimalnych wymagań dostępności stawianych przez Unię Europejską, wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Widzialni. Czy ten wskaźnik wzrośnie w 2015 roku, jeżeli ustawodawca nie wskazał, kto i w jaki sposób miałby audytować serwisy administracji publicznej?

W tej chwili w Polsce jest Fundacja Widzialni, Akces Lab, FIRR oraz… nikt więcej. Oczywiście mnóstwo firm zaczyna proponować „audyty” i „dostosowanie” stron internetowych, ale nie mają zielonego pojęcia o czym jest mowa. I nawet nie próbują wiedzieć, zwęszyły jedynie szansę na zarobienie pieniędzy.

Taka jest ponura prawda.

Najważniejsze jednak jest to, że nie chodzi tu o audyty, bo audyt, to tylko stwierdzenie jakiegoś stanu, tylko o realne, FAKTYCZNE dostosowanie stron do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli do zaleceń WCAG 2.0

Zapraszamy do przeczytania całości wywiadu z Adamem Pietrasiewiczem, prezesem Akces Lab


Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Logo Katolickiegu Uniwersytetu Lubelskiego

W dniach 21 i 22 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”, na której nasz specjalista Mateusz Ciborowski wygłosi referat na temat: Międzynarodowe wytyczne dostępności serwisów www WCAG 2.0 – szanse i zagrożenia dla internautów głuchoniewidomych


Mateusz Ciborowski z Akces Lab laureatem konkursu FDC

Mateusz Ciborowski przed komputerem

Organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni wyłoniły laureatów tegorocznej edycji konkursu „Otwarta Cyberprzestrzeń” 2014, którzy wnieśli szczególny wkład w działania na rzecz włączenia cyfrowego grup marginalizowanych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałających wykluczeniu tych osób.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, nagrody przyznano w pięciu kategoriach.

Laureatami zostali:

 • w kategorii „Szczególny wkład w dostępność Internetu” nagrodę otrzymał WordPress Team za wdrożenie zasad dostępności do rozwoju najpopularniejszego, a przy tym otwartego, systemu CMS;
 • w kategorii „Szczególny wkład w dostępność mediów i multimediów” nagrodę otrzymała MiniMini+ za wdrożenie usług dostępowych do emitowanych przez nią programów;
 • w kategorii „Szczególny wkład w dostępność sprzętu i oprogramowania” nagrodę otrzymała firma Samsung za nieustanną pracę nad dostępnością swoich urządzeń;
 • w kategorii „Szczególny wkład w dostępność usług elektronicznych” nagrodę otrzymał Mateusz Ciborowski za działania uruchamiające system wypożyczeń online cyfrowych książek mówionych Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych (obecnie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego);
 • Nagroda specjalna za całokształt działań na rzecz dostępności i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu została przyznana Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji.

Laureaci zostali zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród, która odbędzie się 3 października br. w Karpaczu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Wzięliśmy udział w konferencji "Telewizja dostępna dla wszystkich"

Mateusz Ciborowski oraz senator Jan Filip Libicki w Sejmie podczas dyskusji panelowej na temat dostępności telewizji dla osób niepełnosprawnych

W dniu 2 września 2014 w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja poświęcona dostepności telewizji dla osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiony został stan dostępności programów telewizyjnych w Polsce dla osób niewidonmych, słabowidzących i niesłyszących. Przedstawiciele BBC i telewizji Republiki Czeskiej przedstawili poziom osiągnięć w tej dziedzinie w ich krajach.

Podczas dyskusji panelowej Mateusz Ciborowski z Akces Lab zaprezentował w rozmowie z senatorem Janem Filipem Libickim swoje doświadczenia w korzystaniu z urządzeń audiowizualnych, jako osoba szczątkowowidząca. Zwrócił uwage na to, że jeśli nawet programy telewizyjne są udostępniane osobom niepełnosprawnym, to informacje o tym powinny być przedstawiane na stronach internetowych zbudowanych zgodnie z wymaganiami WCAG 2.0 tak, aby niepełnosprawni mogli z nich skorzystać.

Cóż jest warta opublikowana na stronie www stacji telewizyjnej informacja o tym, że dany film będzie nadany z audiodeskrypcję, jeśli osoba niewidoma nie ma jak jej odczytać, gdyż strona jest niedostępna zauważył Mateusz Ciborowski.


Jesteśmy partnerem konkursu "Sołectw@ w sieci"

Logo konkursu Sołectwa w sieci oraz logo krajowego stowarzyszenia sołtysów - link prowadzi do strony głównej konkursu

Zostaliśmy patronami technologicznym konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, mającego na celu wyłonienie najciekawszych i najlepiej zrobionych wiejskich witryn internetowych. Naszą rolą jest ocena dostępności wyłonionych w konkursie witryn.

Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, a niedostępny serwis internetowy (niezgodny z zaleceniami WCAG 2.0) pogłębia to wykluczenie.

Kwestie zgodności z zaleceniami WCAG, czyli dostępności stron dla osób niepełnosprawnych po raz pierwszy stały się jednym z elementów konkursu, liczymy na to, że za rok Organizatorzy również nie zapomną o tych kwestiach.


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina: tylko rok pozostał na dostosowanie publicznych serwisów internetowych do potrzeb niepełnosprawnych obywateli

Godło Polski i napis Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.

(...)

Serwis wymaga przebudowy, jeśli na przykład:

 • Z serwisu nie daje się korzystać tylko za pomocą klawiatury (czyli bez użycia myszki) – jest to poważne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową – stałą ale także czasową (kontuzja ręki).
 • Dokumenty publikowane są w formie obrazków (fotografii) – w treści takiego skanu nie da się zaznaczyć liter i wyrazów, zatem nie odczyta go czytnik, z którego korzystają osoby niewidome. Ten problem najczęściej dotyczy plików PDF.
 • Zdjęcia i grafiki nie są uzupełniane o tzw. opisy alternatywne - oznacza to, że osoba, która nie widzi albo widzi słabo, nie dowie się, co jest na ilustracji.
 • Filmy w serwisie nie mają napisów - nie skorzysta z nich osoba niesłysząca (albo taka, która nie może włączyć głośnika).
 • Treści na stronie nie mają jasnej struktury (śródtytuły zaznaczane są np. tylko wielkością czcionki albo kolorem – a nie odpowiednim stylem, który poza wyglądem niesie też treść logiczną) – w ten sposób ktoś, kto nie widzi, będzie musiał czytać wszystko, jak leci – bo nie będzie mógł ustalić, w jaki sposób tekst został podzielony.
 • Kolorystyka strony powstała bez uwzględnienia potrzeb osób niedowidzących i mających kłopot z kolorami (wad wzroku jest wiele, ale przy dobrze dobranych kolorach każdy może tak sobie zmienić ustawienia swojego komputera, by móc korzystać z serwisu).
 • Nie ma możliwości powiększania tekstu.
 • Serwis używa sformułowań typu „kliknij wyżej/niżej”, ważne treści wyróżniane są kolorem, a na jednej stronie jest więcej niż jeden napis „więcej” (bez wyjaśnienia, o jakie „więcej” chodzi). Coś takiego jest całkowicie niezrozumiałe dla osoby, która nie widzi – a przecież łatwo to naprawić.
 • W końcu – serwis może być niedostępny, jeśli autorzy treści nie zwracają uwagi na język – na to, czy jest zrozumiały dla niespecjalistów.

Więcej można przeczytać na strona Ministerstwa.


Nasz udział w stworzeniu nowego serwisu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Wsparliśmy ekipę deweloperów, która utworzyła nowy serwis www Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC). Z przyjemnością stwierdzamy, że coraz więcej serwisów www urzędów administracji państwowej dostosowuje swoje serwisy do zaleceń WCAG 2.0. Nowy serwis MAC jest dziś, jak się wydaje, jednym z najlepiej dostosowanych wśród witrym polskich urzędów centralnych. Zapraszamy na strony Ministerstwa, gdzie jest opisana nasza współpraca nad dostępnością

Udział Akces Lab w Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2013

W grudniu 2013 Mateusz Ciborowski na międzynarodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND omawiał szanse i zagrożenia dla uczniów z niepełnosprawnościami związane z wdrażaniem e-podręczników zgodnie z zaleceniami WCAG 2.0.


Komunikat organizacji w sprawie tzw. mówiących przeglądarek

W związku z informacjami napływającymi z różnych stron na temat usług polegających na udźwiękowianiu stron internetowych przy pomocy tzw. mówiących przeglądarek zdecydowaliśmy się na opublikowanie stanowiska w następującym brzmieniu:

Mówiące przeglądarki instalowane na stronach internetowych wielu podmiotów administracji publicznej i organizacji pozarządowych nie są narzędziem wspomagającym osoby niewidome. Niewidomi użytkownicy przeglądarek internetowych korzystają ze swoich własnych rozwiązań do odczytu ekranu, a zatem nie potrzebują rozwiązania w postaci odczytywania stron zewnętrznym narzędziem.

Zasady dostępności stron internetowych zawarte są w specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, a żadna z zawartych tam wytycznych nie odnosi się do podobnego rozwiązania. Mówiąca przeglądarka w najmniejszym stopniu nie podnosi dostępności serwisu dla osób niewidomych.

Komunikat został przygotowany wspólnie przez:
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego
Fundację Widzialni
Spółdzielnię Socjalną Akces Lab


Udział Akces Lab w Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2012

W grudniu 2012 przedstawiciel Akces Lab na między narodowej konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND przybliżał uczestnikom dostępność (zgodność z zaleceniami WCAG 2.0) serwisów internetowych.


Akces Lab o e-learningu na Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Dominik Paszkiewicz z Akces Lab prezentuje wyniki badań dostępności narzędzi służących do e-learningu podczas spotkania Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni
Logo Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Wzięliśmy udział w kolejnym spotkaniu Forum Dostepnej Cyberprzestrzeni. Przedstawiliśmy tam wyniki naszych badań dotyczących dostępności, czyli zgodności z WCAG 2.0., narzędzi służacych do e-Learningu, czyli nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Wnioski nie były zbyt optymistyczne - oprogramowanie, za pomocą którego można korzystać z nauki przez Internet jest dość mało dostepne dla osób niepełnosprawnych. Najsmutniejszym wnioskiem ze spotkania była konstatacja, że niektórzy producenci narzędzi do e-Learningu nie mają przekonania, by tworzenie tych narzędzi w sposób dostępny miało jakiekolwiek znaczenie. Długa droga przed nami!
Przeczytaj szerszy opis konferencji.

Specjalistom Akces Lab zaufali i nie żałowali:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historii Żydów Polskich, ENEA, Home.pl, Warszawskie metro, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, RadioNakanapie.fm, Poczta Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Raiffeisen Bank, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Urząd Miasta w Bielsku Białej, Mazowiecki Instytut Kultury Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy

Zachęcamy do odwiedzania

Ikona prowadząca do profilu strony Akces Lab w portalu społecznościowym Facebook
Naszej strony na Facebooku

Doskonałego blogu poświęconego dostępności Jacka Zadrożnego "Informaton.pl" Stron Fundacji "Audiodeskrypcja" zajmującej się opisywaniem świata osobom niewidomym Stron Fundacji "Aktywizacja", która od wielu lat realnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych Stron Fundacji "Polska Bez Barier" wspierającej osoby niepełnosprawne