Przejdź do treści Mapa serwisu Deklaracja dotycząca dostępności stron Akces Lab

Jak w SIWZ zawrzeć wymóg stworzenia dostępnego serwisu?

Serwis internetowy musi być w pełni zgodny z obowiązującym prawem. Wszystkie strony internetowe administracji publicznej muszą spełniać zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).Klauzula dotycząca dostępności powinna się znaleźć w każdym SIWZie dotyczącym budowy, czy przebudowy każdego serwisu internetowego. Oto przykładowa treść takiej klauzuli:

Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze wszystkimi wytycznymi WCAG 2.0 zawartymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526) - dalej zwanym Rozporządzeniem. Narzędzia do obsługi serwisu muszą spełniać zalecenia ATAG i być dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. Edytor treści musi zawierać możliwość tworzenia semantycznych elementów HTML, m.in. takich jak nagłówki czy listy wypunktowane. Warunkiem odbioru serwisu i dokonania płatności jest spełnienie wyżej wymienionych wymogów.

W praktyce, warto szczegółowo rozpisać w specyfikacji dokładne wymagania. Powinny one zawierać przynajmniej WSZYSTKIE elementy poniższej listy:

 • Całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor);
 • Wszystkie strony serwisu muszą mieć unikalne tytuły (do wykonawcy należy stworzenie samego algorytmu ich generowania);
 • Wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii;
 • Serwis powinien dać się obsłużyć przy użyciu klawiatury. Fokus powinien być widoczny, a najlepiej wzmocniony;
 • Serwis nie może być zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu;
 • Jeśli serwis umożliwia dodawanie treści audio i wideo — odtwarzacze muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych, korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników czytników ekranu;
 • Wszystkie elementy graficzne muszą mieć zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora;
 • Architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna;
 • Nawigacja powinna być dostępna za pomocą klawiatury;
 • Serwis powinien oferować dostęp do wszystkich informacji przy wyłączonej obsłudze Java Script;
 • Typografia tekstów i kontrasty muszą być zaprojektowane pod kątem czytelności;
 • Serwis powinien zawierać mechanizm pozwalający na ostrzeganie o otwieraniu się wybranych stron w nowym oknie. Tego rodzaju rozwiązanie np. w postaci uzupełnienia w samym odnośniku można wdrożyć w algorytmie serwisu;
 • Wszystkie formularze muszą być zgodne ze standardami i przetestowane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych;
 • Jako zabezpieczenie formularzy nie może być zastosowane rozwiązanie CAPTCHA.

Wyróżnienie szczególnie istotnych dla dostępności elementów jakości serwisu, takich jak kwestie tytułów, nagłówków czy tekstów alternatywnych jest dobrym sposobem na wzmocnienie wymagań. Jednak i wówczas istnieje zagrożenie, że któryś z ważnych elementów zostanie pominięty, a wykonawca nie będzie się poczuwał do spełnienia wytycznych, które nie zostały bezpośrednio wyartykułowane. Pojawia się więc kwestia tego, KTO MA SPRAWDZIĆ, czy wymagania klauzuli zostały dobrze wyartykułowane lub czy zostały spełnione...

Spółdzielnia Socjalna Akces Lab służy radą i pomocą w takich sytuacjach. Przeprowadzamy audyty już wykonanych stron, ale możemy również wesprzeć webmasterów na etapie projektowania i tworzenia kodu.

Specjalistom Akces Lab zaufali i nie żałowali:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historii Żydów Polskich, ENEA, Home.pl, Warszawskie metro, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, RadioNakanapie.fm, Poczta Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Raiffeisen Bank, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Urząd Miasta w Bielsku Białej, Mazowiecki Instytut Kultury Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy