Strona Akces Lab, autora poradnika Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt, w ramach którego powstał niniejszy poradnik jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy.

Chodź opisz nasz świat - poradnik dla redaktorów stron www...

...zawierający wyjaśnienia dla wszystkich, którzy umieszczają informacje na stronach internetowych i chcieliby, by te informacje były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Powrót do strony głównej poradnika

Kilka zasad ogólnych tworzenia opisów alternatywnych

Oto lista podstawowych zasad tworzenia opisów alternatywnych. Dzięki przestrzeganiu tylko poniższych zasad można mieć nadzieję na to, że utworzony opis alternatywny będzie poprawny.

  1. Tekst opisu alternatywnego nie powinien zaczynać się od słów: "Zdjęcie przedstawia ", "Na obrazku widać...", "Obraz przedstawiający ...". Należy pamiętać, że czytnik ekranu informuje, że czyta opis alternatywny grafiki, nie ma potrzeby powtarzania tej informacji.
  2. Opis nie powinien być rozwlekły. Jest to szczególnie ważne w przypadku grafik, które nie niosą bardzo ważnych informacji. Należy pamiętać, że wysłuchiwanie treści opisu alternatywnego nie powinno być stratą czasu dla osoby niewidomej. Oczywiście w przypadku gdy obraz jest ważnym elementem strony i niesie w sobie istotne informacje, wówczas opis alternatywny musi zawierać wystarczająco treści, by te informacje przekazać.
  3. Grafika będąca tylko ozdobnikiem nie musi mieć pełnego opisu alternatywnego, może mieć pusty opis, i wówczas osoba niewidoma nie dowie się nawet, że taka grafika znajduje się na stronie. Warto pamiętać, że taka grafika powinna być wyświetlona raczej za pomocą CSS (arkusza stylów). Dotyczy to również na przykład wszelkiego rodzaju wykropkowań w listach i tym podobnych elementów.
  4. Jeśli obraz jest już w pełni opisany w otaczającym je tekście, nie ma sensu powtarzać tego samego opisu jako opisu alternatywnego. Wystarczy w takim przypadku podać informację w stylu "Zdjęcie ilustrujące opisaną sytuację...".
  5. Nie ma potrzeby podawania formatu zdjęcia (na przykład: png, gif, jpg...), nie ma też zazwyczaj konieczności informowania, że zdjęcie jest czarno-białe, lub kolorowe (chyba że jest to konieczne dla zrozumienia całości informacji).
  6. Jeśli grafika jest jednocześnie linkiem, kluczową informacją, która musi być zawarta w opisie alternatywnym jest cel, do którego prowadzi link, natomiast informacja o zawartości obrazu jest drugorzędna. Wyjątkiem od tej sytuacji są wszechobecne dziś na stronach internetowych galerie zdjęć, w których wyświetlone są miniatury. Zazwyczaj są zbudowane w taki sposób, że na stronie widać rzędy miniatur, a kliknięcie w każdą z nich powoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia. W takim przypadku opis alternatywny każdej miniatury powinien zawierać szczegółowy opis zdjęcia na końcu którego dodana jest informacja, że kliknięcie spowoduje powiększenie zdjęcia.

Analizując i stosując te zasady należy pamiętać o tym, jak dzielimy obrazy umieszczone na stronach internetowych. Mamy dwa rodzaje obrazów (elementów graficznych) jakie spotykamy: znaczące i nieznaczące.

Obraz znaczące, to takie, które niosą w sobie istotną dla zrozumienia całości prezentowanej treści informację, nie będącą szczegółowo opisaną w innym miejscu. To także linki graficzne, w przypadku których opis alternatywny jest szczególnie ważny. To są również różne napisy, które prezentowane są w formie elementów graficznych: na przykład plakaty zapowiadające wydarzenia czy imprezy czy loga firm i instytucji wraz z ich nazwami. Szczególnie wielką, często zupełnie nierozumianą barierą są właśnie nagminnie umieszczane na stronach graficzne zapowiedzi różnorakich imprez - zazwyczaj nie mają one żadnej alternatywy.

Szczególnym, skomplikowanym dla publikującego redaktora elementem graficznym są animacje w formacie gif. Często prezentują one przeróżne historie łączące sytuacje z elementami napisów - wszystko to MUSI być opisane w formie tekstowej alternatyw. Często wymaga to dłuższej pracy i dobrej wyobraźni.

Obrazy nieznaczące to na przykład stosowane kiedyś przy budowie stron przezroczyste elementy graficzne mające za zadanie umocowanie poszczególnych części strony na odpowiednim miejscu, wszelkiego rodzaju znaki typograficzne (w rodzaju kropeczek przy poszczególnych elementach listy), ale przede wszystkim wszelkiego rodzaju obrazki dekoracyjne, tło graficzne strony. Ocena tego, czy obraz jest nieznaczący należy najczęściej do redaktora, któremu często nie jest łatwo ocenić, czy utrata informacji spowodowana brakiem opisu alternatywnego (przy uznaniu, że jest to obraz nieznaczący) jest na tyle niewielka, że można ją zaakceptować.

Przypisywanie pustych opisów alternatywnych do nieznaczących elementów graficznych jest ważne. Należy pamiętać o tym, że czytnik ekranu osoby niewidomej nie funkcjonuje tak samo jak patrzenie widzącymi oczami na ekran. Osoba widząca całkiem automatycznie abstrahuje od skupiania się nad elementami ozdobnymi, nad tłem i znacznikami list. Rzadko kiedy skupia się na tych elementach i bada jak wyglądają. Czytnik ekranu nie daje osobie niewidomej szansy na łatwą selekcję tego, co użytkownik chce usłyszeć, a czego usłyszeć nie chce. Odczytuje sekwencyjnie informację o każdym elemencie bez względu na jego znaczenie dla treści zamieszczonych na stronie. Brak poprawnie przypisanego, pustego opisu alternatywnego dla elementów ozdobnych powoduje, że niewidomy musi wysłuchać informacji o każdym z tych elementów, gdyż nie wie, czy pomiędzy jednym a drugim nie ma czegoś znaczącego.

Aby sprawy były jasne, pusty opis alternatywny, od strony technicznej, czyli języka HTML, to alt="", a nie alt=" ". Różnica jest w braku spacji - pusty opis alternatywny oznaczany jest dwoma cudzysłowami bez spacji pomiędzy nimi. Pusty opis alternatywny to NIE JEST brak atrybutu alt. Atrybut alt (opis alternatywny) jest obowiązkowy na wszystkich deklaracjach grafik na stronie.

Wróć do poprzedniej strony Przejdź do następnej strony Przejdź na górę strony.