Przejdź do treści Mapa serwisu Deklaracja dotycząca dostępności stron Akces Lab

Dlaczego warto mieć dostępne strony internetowe?

Pełna dostępność stron internetowych jest wymagana prawem dla wszystkich instytucji publicznych w Polsce bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Warto pamiętać, że zarówno w przypadku stron związanych z działalnością publiczną jak i tych prywatnych, handlowych, artystycznych, społecznościowych, dostępność jest po prostu opłacalna!

Poniżej przedstawiamy proste zestawienie całkiem wymiernych korzyści płynących z dostępności stron internetowych.

Korzyści płynące z posiadania dostępnych stron internetowych
Cel do osiągnięcia Korzyści płynące z dostępności

Poszerzyć krąg odbiorców strony.

Twoja strona internetowa stanie się dostępna dla osób niepełnosprawnych i seniorów.

Umożliwić dostęp do strony internautom posługującym się innymi niż ekran i mysz urządzeniami (czytnik ekranu, telefon, palmtop, ...).

Dostępną stronę internetową o wiele łatwiej przeglądać na wszystkich platformach, za pomocą wszelkich ułatwień. Jest więc dostępna dla WSZYSTKICH internautów.

Przedstawić w Internecie wizję społecznej odpowiedzialności instytucji i biznesu.

Doprowadzenie do pełnej dostępności strony internetowej jest pierwszym, najbardziej widocznym elementem wizytówki Instytucji Odpowiedzialnej Społecznie.

Optymalizacja inwestycji.

Dostępna strona internetowa pozwala na zoptymalizowanie kosztów związanych z Internetem:

  • Utworzenie dostępnego serwisu internetowego wymaga podejścia opartego na normach i procedurach jakości.
  • Koszty utrzymania dostępnego serwisu internetowego są znacząco niższe.
  • Utworzenie dostępnego serwisu internetowego wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności redaktorów treści, które są w nim umieszczane.
  • Podejście prowadzące do zapewnienia dostępności dla osób o specyficznych potrzebach prowadzi do utworzenia serwisu dla każdego.
  • Zgodność z międzynarodowymi standardami dostępności gwarantuje zwiększenie czytelności kodu.

Zwiększenie lojalności i wierności klientów serwisu.

Poszanowanie zasad dostępności przekłada się na utrzymanie reguł ergonomii. Doświadczenie pokazuje, że poprzez utworzenie dostępnego serwisu osiąga się:

  • Wzrost ogólnego zadowolenia internautów.
  • Zwiększenie użyteczności serwisu (ergonomia, nawigacja...).

Stworzenie serwisu łatwego do znalezienia w Internecie.

Dostępność wyraźnie poprawia pozycjonowanie w najważniejszych wyszukiwarkach.

Łatwość wprowadzania zmian strony wizualnej serwisu.

Utrzymanie od strony technicznej dostępnego serwisu internetowego jest łatwiejsze i tańsze gdyż jasno i jednoznacznie oddziela się w nim część techniczną od zawartości merytorycznej.

Dostępność otwiera serwis na osoby niepełnosprawne ale i na wszystkie osoby korzystające z Internetu bez względu na sposób, w jaki z niego korzystają. Warto być dostępnym!

Specjalistom Akces Lab zaufali i nie żałowali:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historii Żydów Polskich, ENEA, Home.pl, Warszawskie metro, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Finansów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Środowiska, RadioNakanapie.fm, Poczta Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Raiffeisen Bank, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Urząd Miasta w Bielsku Białej, Mazowiecki Instytut Kultury Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dębicy